Gå til indhold
Logo negative

Facadevedligeholdelse

Climatic er blandt landets førende leverandører af produkter og systemer til vedligeholdelse af facader. Med over 50 års erfaring har vi leveret, serviceret og rådgivet om facadevedligeholdelsesudstyr til forskellige typer bygninger. Dette giver os en dybdegående forståelse for, hvad der virker effektivt, og hvilke krav der skal opfyldes, både før, under og efter implementeringen af systemet.

Pudsegondol på Pasteurs Tårn

Udforsk vores løsninger til facadevedligeholdelse

Det skal du vide om facadeadgang og BMU

Sammen med taget er facaden den mest kritiske bygningsdel, hvor skader på grund af manglende vedligehold kan blive meget dyre og besværlige at reparere. Derfor er det vigtigt, at du i planlægningen af et nyt projekt tager højde for drift, vedligeholdelse og eventuelle udskiftninger af facadedele. Når der arbejdes i højden, f.eks. i forbindelse med drift og vedligeholdelse af bygningen og dens tekniske installationer, er det vigtigt, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Er du i tvivl om, hvordan du opnår optimal facadeadgang?

En BMU (Building Maintenance Unit) består typisk af en platform eller gondol, der kan bevæge sig horisontalt og vertikalt langs facaden. BMU'er findes i forskellige varianter, som generelt kan opdeles i to grupper, nemlig tagbaserede og facadebaserede systemer. Bygningens udformning og behov afgør, hvilken løsning der er relevant.

Der findes flere typer BMU-systemer:

 • Sporbaserede systemer, som kan være fritliggende skinner på tagfladen eller skinner monteret langs facaden.
 • Faste systemer, som f.eks. en tagmaskine med teleskoparm monteret fast i midten af taget.
 • Mobile systemer, der kan rigges til efter behov.
 • En kombination af de øvrige muligheder.

De generelle krav til en BMU er, at den skal være:

 • Certificeret iht. EN 1808
 • Tilpasset facaden
 • Egnet til formålet
 • Integreret i bygningen
 • Æstetisk
 • Let at servicere
 • Total cost of ownership

Ligeledes stilles der følgende krav til bygningen:

 • Bygningskonstruktionen skal kunne bære vægten af en BMU
 • Den skal have tilstrækkelig plads
 • Der skal være plads på taget
 • Den skal stille en sikker adgangsvej til rådighed
 • Den skal rumme en tilrigningsplads

Valget af BMU bør foretages med udgangspunkt i den specifikke arbejdssituation, hvor udstyret skal anvendes. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med brugsanvisningens anvisninger. Bygningsejeren har ansvaret for at sikre, at alle brugere af udstyret er informeret om de potentielle risici forbundet med dets anvendelse.

Leverandøren er forpligtet til at oplyse om korrekt vedligeholdelse, opbevaring og holdbarhed af udstyret. Samtidig er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for vedligeholdelsen. Udstyret skal være testet og certificeret i overensstemmelse med europæiske standarder og være korrekt mærket, inklusive CE-mærkning. Derudover skal der medfølge en brugsanvisning på dansk.

Det er essentielt altid at sikre, at udstyret er i forsvarlig stand før brug. Derfor skal facadeadgangsløsninger inspiceres årligt af en kompetent person, som har modtaget instruktion og oplæring fra fabrikanten.

Til dig som er

Dette skal du være opmærksom på som rådgiver

Som rådgiver eller arkitekt har du ansvaret for at sikre, at den bygning, du designer, kan driftes og vedligeholdes på en sikker og sundhedsmæssigt forsvarlig måde. I den forbindelse er der en række byggetekniske reglementer og bekendtgørelser, som skal tages i betragtning. Et ofte overset element er dog, om løsningen er praktisk at anvende. Udstyr til vedligeholdelse af facaden handler først og fremmest om, hvilken type arbejde der skal udføres langs facaden. Du har ansvaret for at vælge en løsning, der kan anvendes forsvarligt i henhold til gældende regler, og som fungerer i praksis. Vær opmærksom på, at rope access ikke er tilladt i planlægningsfasen.

Regler for facadevedligeholdelse

Facadevedligeholdelsesudstyr er underlagt strenge regler og normer. Europæiske standarder (EN 1808) beskriver materialerne, imens bekendtgørelser om anvendelse af udstyr til personløft angiver, hvordan produktet skal fungere som bygningsprodukt. Samtidig beskriver vores arbejdsmiljølovgivning, hvordan arbejdet skal udføres. Som rådgiver har du pligt til at sikre, at det færdige system efterlever disse regler.

Krav til løsningen

Udover at sikre, at det givne produkt er godkendt i henhold til den gældende produktstandard, er det også nødvendigt at tage facadens kompleksitet i betragtning. Jo mere kompliceret facaden er, desto mere avanceret må adgangsløsningen nødvendigvis være. Et frit udlagt skinnesystem stiller store krav til underlaget, og ikke alle isoleringstyper kan bære kørsels- eller parkeringsbelastningen fra en tagmaskine. Sørg derfor for, at detaljerne omkring vandtætningen af beslagene er med i projekteringen. En dårlig plan for drift og vedligeholdelse af facaden kan føre til enorme omkostninger i driftsfasen og kan i værste tilfælde medføre, at dele af facaden eller udstyret ikke kan vedligeholdes korrekt og må tages ud af drift. Husk også, at visse bygningsdele kræver autorisation for vedligeholdelse, så det er ikke hvem som helst, der kan arbejde langs facaden. Undervurder aldrig behovet for løftekapacitet og overvej også, hvordan maskinen på et tidspunkt kan hovedrenoveres. Hvis bygherren overvejer et skinnesystem til rope access, skal du gøre opmærksom på, at dette ikke er tilladt i projekteringsfasen. En kombineret løsning bestående af en permanent skinne eller outrigger samt en midlertidig platform kan ofte være en god løsning.

Vi leverer en 360 graders løsning tilpasset netop dit projekt

Fra start til slut står vi klar med professionel og videnstung rådgivning, der kommer hele vejen rundt om dit behov. Det gælder uanset, om du skal bruge hjælp til en grundig risikovurdering, veludført montering eller gennemførelse af et lovpligtigt eftersyn.

 • Vurdering og planlægning

  Identifikation af potentielle farer er afgørende for at eliminere eller håndtere faldrisici effektivt. Vi udvikler skræddersyede faldsikringsløsninger til facadevedligehold og arbejde i højden baseret på en grundig risikovurdering.

 • Montering

  Præcis og veludført montering er nøglen til effektiv og sikker faldsikring og facadevedligeholdelse. Hos Climatic er vi eksperter i at udføre sikre installationer af faldsikringsudstyr til facadevedligeholdelse på enhver bygningstype.

 • Service

  Climatic har mere end 50 års erfaring i servicering af anlæg og udstyr til faldsikring og facadevedligeholdelse. Vi kan derfor tilbyde serviceaftaler, der er tilpasset netop din bygningstype, og som giver dig ro i sindet i forbindelse med de lovpligtige eftersyn.

Flemming Faxe Skovsted

Skal vi rådgive dig om din facadevedligeholdelsesløsning?

Vi tilbyder omfattende rådgivning med udgangspunkt i 50 års erfaring inden for montage og service af løsninger til facadevedligeholdelse. Vi tager os af alle aspekter af dit projekt, fra start til slut, og hjælper dig med at skræddersy det optimale facadevedligeholdelsessystem, der er skræddersyet din bygnings specifikke behov.