Gå til indhold
Logo negative

Faldsikring

Climatic er en af Danmarks førende udbydere af faldsikringsløsninger. Gennem 50 år har vi installeret, serviceret og rådgivet om faldsikringsudstyr til alle typer bygninger. Derfor ved vi, hvad der virker og hvilke krav, der stilles, både før, under og efter systemet tages i brug.

Wiresystem på tag

Udforsk vores faldsikringsløsninger

Regler for faldsikring

Faldsikring er lovpligtigt i forbindelse med arbejde i højden, hvor der ikke er andre muligheder for sikring mod fald. Det betyder, at faldsikring først anvendes, hvis det ikke er muligt at anvende rækværk, personløfter eller stillads. Ved kortvarigt tagarbejde (dvs. færdsel på tage, der varer under 4 timer) er det tilladt at anvende faldsikringsudstyr som den eneste sikkerhedsløsning.

Regler for udstyr til sikring af fald og styrt

Faldsikring er et personligt værnemiddel, der beskytter mod nedstyrtning. Uanset om taget er fladt eller med hældning, skal det være sikkert at færdes på taget.

Faldsikring er afgørende ved arbejde i højden, såsom ved drift og vedligeholdelse af bygninger. Regler for anvendelse af faldsikringsudstyr og sikring mod styrt, samt krav til mærkning, findes på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Brug af faldsikringsudstyr

Faldsikringsudstyr skal bruges, når arbejde udføres i højder, hvor det ikke er muligt at etablere kollektiv sikring, eller hvor denne ikke står i forhold til den risiko, der skal afværges. Eksempler kan inkludere arbejde på taget eller vedligeholdelse af ventilationssystemer.

Ved planlægning af arbejde med faldsikring er det vigtigt at tage hensyn til fysiske belastninger og ulemper forbundet med brugen af udstyr. Dette kan omfatte passende arbejdspauser og begrænsede arbejdstider. Desuden er korrekt skiltning af arbejdsområder med påbud om faldsikring afgørende.

Det er vigtigt at sikre, at den valgte arbejdsmetode er lovlig og sikker. Hvis et faldsikringssystem er etableret i forbindelse med bygningens opførelse, skal det kontrolleres, om systemet er designet til forsvarlig udførelse af arbejdet.

Er du i tvivl om, hvornår du skal faldsikre?

Faldsikring er afgørende for at beskytte brugerne mod faldulykker i forbindelse mod arbejde i højden. Dette omfatter forskellige løsninger og systemer installeret på bygninger, såsom gelændere, sikkerhedsnet, reb- og lineudstyr samt faldsikringssele.

Systemerne og foranstaltningerne sikrer, at brugerne kan udføre deres opgaver sikkert og effektivt uden risiko for at falde ned og komme til skade.

Faldsikringsudstyr består af en række forskellige elementer:

 • Sele med remme omkring livet, sædet, lårene og brystet
 • Støttebælte med remme om livet og fastgørelse til linen
 • Line, der forbinder sele og bælte med øvrigt faldsikringsudstyr
 • Falddæmper, som reducerer faldenergien ved styrt, så opbremsningen bliver mindre brat
 • Ankerpunkter/wiresystemer, som fastholder udstyr og optager kraften fra styrt
 • Fangindretning, som holder linen stram og begrænser muligheden for fald
 • Koblingselement, som forbinder dele af faldsikringsudstyret (eks. en karabinhage med min. to uafhængige manuelle låsemekanismer)

Disse forskellige elementer af faldsikringsudstyr anvendes til at standse og hindre eventuelle fald. Når der er risiko for frit fald, skal selen monteres tæt på kroppen, så en flad hånd kan komme ind under selen. Linen fastgøres til selen og bruges til absorption af faldenergi ved fald. Dette udstyr bruges bl.a. ved arbejde på tag eller facader.

Faste forankringspunkter, som monteres i taget, anses ikke for værnemidler, men som bygningsprodukter. De er dermed omfattet af byggereglementet og bekendtgørelsen om anvendelse af byggematerialer.

Ved arbejde, hvor der ikke er risiko for frit fald, er der behov for et støttebælte til at hindre fald - ikke til at standse fald. Dette indebærer en line på max 2 meter, som eks. benyttes som sikkerhedsline ved liftarbejde. I forbindelse med tagarbejde skal der altid anvendes sele, selvom arbejdet foregår uden risiko for fald. 

Valg af faldsikringsudstyr bør baseres på arbejdssituationen, hvor det skal anvendes. Når du som bygningsejer stiller udstyr til rådighed, er det dit ansvar at sikre, at brugerne er bekendte med de risici, udstyret indebærer. Leverandøren skal informere om vedligeholdelse, opbevaring og holdbarhed, men vedligeholdelsen er arbejdsgiverens ansvar.

Fastgjorte systemer kan have skjulte montageelementer, og det er dit ansvar at sikre, at de er i forsvarlig stand. Udstyret skal være testet i henhold til europæiske standarder og være tydeligt mærket med CE-mærkning. Sørg altid for at kontrollere udstyret, inden det tages i brug. Faldsikringsudstyr bør efterses årligt af en kompetent person med kendskab til faldsikring og udstyr.

Hvis udstyret har været udsat for belastning eller reparation, skal det efterses, før det tages i brug igen. Generelt bør udstyr jævnligt udskiftes, især efter fald eller andre belastninger. Desuden kan UV-stråling påvirke udstyrets materialer negativt.

Har du brug for flere oplysninger om faldsikring og skiltning, kan du læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Til dig som er

Dette skal du være opmærksom på som rådgiver

Hvad enten du er arkitekt, rådgiver eller bygherrerådgiver, er det dit ansvar, at den daglige drift og vedligeholdelse af bygningen kan varetages sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. I den forbindelse findes der en række byggetekniske reglementer og bekendtgørelser, som du er forpligtet til at tage hensyn til.

En hyppig forglemmelse er at vurdere, hvorvidt faldsikringssystemet er forsvarligt at anvende. Et faldsikringssystem er nemlig ikke per definition en 100 pct. sikker foranstaltning. Det er dit ansvar, at den valgte løsning kan anvendes, så brugeren er i stand til at udføre arbejdet på forsvarlig vis og er bekendt med de risici, systemet eventuelt indebærer.

Vi leverer en 360 graders løsning tilpasset dit projekt

Fra start til slut står vi klar med professionel og videnstung rådgivning, der kommer hele vejen rundt om dit behov. Det gælder uanset, om du skal bruge hjælp til en grundig risikovurdering, veludført montering eller gennemførelse af et lovpligtigt eftersyn.

 • Vurdering og planlægning

  Identifikation af potentielle farer er afgørende for at eliminere eller håndtere faldrisici effektivt. Vi udvikler skræddersyede faldsikringsløsninger til facadevedligehold og arbejde i højden baseret på en grundig risikovurdering.

 • Montering

  Præcis og veludført montering er nøglen til effektiv og sikker faldsikring og facadevedligeholdelse. Hos Climatic er vi eksperter i at udføre sikre installationer af faldsikringsudstyr til facadevedligeholdelse på enhver bygningstype.

 • Service

  Climatic har mere end 50 års erfaring i servicering af anlæg og udstyr til faldsikring og facadevedligeholdelse. Vi kan derfor tilbyde serviceaftaler, der er tilpasset netop din bygningstype, og som giver dig ro i sindet i forbindelse med de lovpligtige eftersyn.

Charlotte Nielsen

Skal vi rådgive dig om din faldsikringsløsning?

Vores rådgivning er baseret på 50 års erfaring inden for montage og service af faldsikringssystemer. Vi kommer hele vejen rundt om dit projekt fra start til slut og hjælper dig med at skræddersy den rette faldsikringsløsning tilpasset din bygning og dens behov.